مولا علی (ع) : کسی که شهوات خویش را محدود نماید، ارزش انسانی و شخصیت معنوی خود را محافظت کرده است. الحدیث جلد 2  صفحه 215
 
مولا علی (ع) : آن کس که بر تمایل جنسی خود غلبه کند و عنان شهوت را در اختیار بگیرد، قدر و شرف خود را حفظ کرده است. الحدیث جلد 2  صفحه 217
 
مولا علی (ع) : از تمایلات ناروای خود اعراض کنید و شهوات نفسانی را ترک گویید که شما را به وادی گناهکاران می‌کشاند و به طور غافلگیر در آغوش ناپاکی و سیئاتتان می‌افکند. الحدیث جلد 2  صفحه 217

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] منبع : امام علی علیه السلام |سخنان قصار از امیرالمومنین امام علی علیه السلام منبع : |سخنان قصار از امیرالمومنین امام علی علیه السلام منبع : امام علی علیه السلام |سخنان قصار از امیرالمومنین امام علی علیه السلام منبع : امام علی علیه السلام |سخنان قصار از امیرالمومنین امام علی علیه السلام منبع : امام علی علیه السلام |سخنان قصار از امیرالمومنین امام علی علیه السلام منبع : امام علی علیه السلام |سخنان قصار از امیرالمومنین امام علی علیه السلام منبع : امام علی علیه السلام |سخنان قصار از امیرالمومنین امام علی علیه السلام منبع : امام علی علیه السلام |سخنان قصار از امیرالمومنین امام علی علیه السلام منبع : |سخنان قصار از امیرالمومنین امام علی علیه السلام منبع : |سخنان قصار از امیرالمومنین امام علی علیه السلام منبع : |سخنان قصار از امیرالمومنین امام علی علیه السلام منبع : |سخنان قصار از امیرالمومنین امام علی علیه السلام منبع : |سخنان قصار از امیرالمومنین امام علی علیه السلام
برچسب ها : صفحه ,الحدیث ,مولا